Brand

2018-01-05 14:03:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Brand har på okänt sätt uppstått i en villa i Dalasågen.

Några personskador ska inte ha uppstått. Inte heller har det ännu uppstått någon brottsmisstanke.

Se händelsen på polisen.se