Nås Hemslöjdsförening, ek för

Dalarnas län

Information

Nås Hemslöjdsförening, ek för är ett av många företag som finns i Vansbro. Det är nämligen den kommunen som Nås Hemslöjdsförening, ek för finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Nås Hemslöjdsförening, ek för är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Nås Hemslöjdsförening, ek för som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1959-07-14. Men sedan 1996-01-01 så har Nås Hemslöjdsförening, ek för varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Mellanborg 226, 780 53, Nås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nås Hemslöjdsförening, ek för så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0281-30309.

Vansbro arbetar för att företag som Nås Hemslöjdsförening, ek för ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Nås Hemslöjdsförening, ek för. Det finns flera företag i Dalarnas län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla inköp av hemslöjdsmaterial, att förmedla försäljning av genom föreningens medlemmar eller andra tillverkade hemslöjds- och hantverksalster, att verka för hemslöjdens vidmakthållande och sunda utveckling inom Nås socken på grundval av bygdens egenart och traditione att vårda och utveckla socknens hemslöjdssamling, samt att stödja hembygdsvården och dess strävanden inom bygden.

Firmatecknare för Nås Hemslöjdsförening, ek för är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Ingrid Viola Elisabet -Sivertsson, Magnuses Karin Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nås Hemslöjdsförening, ek för och det är följande personer, Bergström, Karin Astrid Birgitta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ingrid Viola Elisabet som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Gunnel Marianne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ingrid Birgitta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Schedin, Siv Dagmar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Sivertsson, Magnuses Karin Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot.Vestling, Solveig Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Matses Margareta Marie som är född 1963 och har titeln Suppleant, Dalmans, Margareta Birgitta som är född 1930 och har titeln Suppleant.Gråbo Olsson, Kerstin Britt-Mari som är född 1958 och har titeln Suppleant.Hässler, Hedvig Eivor Birgitta som är född 1936 och har titeln Suppleant.Jonth, Britt-Marie Elisabeth som är född 1949 och har titeln Suppleant.Karlsson, Maj Anna-Britta som är född 1935 och har titeln Suppleant.Lundberg Ehnström, Gunilla I E som är född 1943 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Nås Hemslöjdsförening, ek för är 782600-2094.