Äppelbo begravningsförening ek. för.

Dalarnas län

Information

Äppelbo begravningsförening ek. för. hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Vansbro som är den kommunen där Äppelbo begravningsförening ek. för. finns. I Vansbro så finns det många olika Ekonomisk förening och i Dalarnas län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Äppelbo begravningsförening ek. för. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har F-skatt vilket Äppelbo begravningsförening ek. för. har haft sedan 2000-08-14. Äppelbo begravningsförening ek. för. har funnits sedan och 2000-08-14 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Äppelbo begravningsförening ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Prästgården, 780 54, Äppelbo men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0281-22537.

Vansbro arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler företag.

Äppelbo begravningsförening ek. för. har idag 769605-9729 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Gunnar Skålberg och Birgit Sofia Brynils, två i föreing. är den som för stunden ansvarar för Äppelbo begravningsförening ek. för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att begagna sig av föreningens tjänster samt genom egen arbetsinsats. Nämnda syfte uppnås genom att föreningen skall bedriva begravningsrörelse och annan därmed sammanhängande verksamhet samt att främja god begravningssed.

I Äppelbo begravningsförening ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brynils, Birgit Sofia som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Masgård, Gustav Krister som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Skålberg, Sven Gunnar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Vuorio, Rainer Väinö som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Welam Tornemalm, Anna Karin som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bondeson, Gunvor Lillemor Kristina som är född 1950 och har titeln SuppleantÖstlund, Lars Sune som är född 1939 och har titeln Suppleant, .